072-3220061
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כתבות

 

כתבות שפרסמתי

 
 
 
כל מטופליה של ד"ר מעוז סגל זוכים לבירור קפדני של מקור הבעיה,
וזוכים לפתרונות המותאמים בצורה מדויקת למצב.